مقالات

بیان مسئله در پروپوزال و پایان نامه + نمونه

پروپوزال نویسی, نگارش پایان نامه آتلیه ساعتچی

بیان مسئله، ظریف‌ترین، حساس‌ترین و شاید بتوان گفت که مشکل‌ترین بخش از فرآیند پژوهش را تشکیل می‌دهد.
عدم دقت در روشن‌سازی کامل مسئله پژوهش، این احتمال را به وجود می‌آورد که تلاش‌های پژوهشگر، در مسیر انحرافی بیفتد؛ مثل این که به جای بررسی «علت‌ها»، به شناسایی «عوامل» بپردازد؛ بی آن که به تفاوت بسیار حساس بین آن دو هدف، توجه شود و یا به جای «انگیزش»، «علاقه‌مندی» را که می‌تواند با آن متفاوت باشد، موردمطالعه قرار دهد.