ثبت شرکتمقالات

قانون تجارت

قانون تجارت باب اول تجار و معاملات تجارتي ماده ۱ – تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد. ماده ۲ – معاملات تجارتي از قرار ذيل است : ۱ – خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد. ۲ – تصدي بحمل…

برندینگثبت شرکتمقالات

نام دریاچه های ایران جهت استفاده در نام شرکت

دریاچه‌های ایران شامل فهرست زیر است. دریاچه کافتر دریاچه آلا گل دریاچه آجی گل دریاچه ارومیه دریاچه کیو دریاچه گهر دریاچه بلومان دریاچه گهر کوه کلا دریاچه شط تمی دریاچه نمک دریاچه بختگان دریاچه تنگلی هامون جازموریان دریاچه هامون دریاچه طشک دریاچه مهارلو دریاچه ولشت دریاچه شورمست دریاچه تار دریاچه قوری گل دریاچه گل رامیان…

برندینگثبت شرکت

نام شهرهای ایران جهت استفاده در نام شرکت

آ نام استان شهرستان تاریخ شهر شدن جمعیت (۱۳۹۰) آب‌بر زنجان طارم ۶۷۲۵ آب‌پخش بوشهر دشتستان ۱۷۲۳۸ آبادان خوزستان آبادان ۲۱۲۷۴۴ آباده فارس آباده ۵۵۷۵۸ آباده طشک فارس نی‌ریز ۷۵۶۲ آبدان بوشهر دیر ۶۲۱۱ آبدانان ایلام آبدانان ۲۲۹۰۱ آبسرد تهران دماوند ۹۲۰۲ آبش‌احمد آذربایجان شرقی کلیبر ۲۳۱۸ آبعلی تهران دماوند ۲۵۲۲ آبگرم قزوین بوئین‌زهرا ۵۹۹۸…