برندینگطراحی نشانفروشگاه‌هامشتریان

رامپک

طراحی برند رامپک، اتلیه طراحی گرافیک و برندینگ ساعتچی، تولید انواع ساک های پارچه ای و کاغذی، لیوان کاغذی، بسته بندی، دوست محیط زیست

رامپک با هدف جایگزین بسته بندی حافظ محیط زیست با کیسه های پلاستیکی از دی ماه سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را شروع نمود و پس از طراحی و تهیه چند نمونه اقدام به راه اندازی خدمات آنلاین طراحی و سفارش انواع بسته بندی سبز نمود. در این بین می توان به تولید انواع ساک های…