پرداخت آسان

یه روش سـاده برای پرداخت هزینـه‌های شمـا

برای رفاه شما مشتریان گرامی ضمن امکان پرداخت وجه از طریق روش کارت به کارت، روش‌های پرداخت آنلاین نیز مهیا شده است. در این روش شما مبالغ واریزی خود را (تا سقف ۵۰۰ هزار تومان) با کارمزد عادی ۵۰۰ تومان بصورت آنلاین واریز کرده و رسید دریافت می‌کنید.
بانک آینـده

۶۳۶۲-۱۴۱۰-۴۰۴۱-۶۸۹۴

بانک شهـر

۵۰۴۷-۰۶۱۰-۳۶۵۲-۷۱۵۴

بانک ملـت

۶۱۰۴-۳۳۷۶-۹۸۹۲-۴۹۶۴

بانک انصـار

۶۲۷۳-۸۱۱۰-۹۵۳۷-۸۹۷۹

بانک ملی

۶۰۳۷-۹۹۷۳-۶۸۴۹-۰۲۵۷

بانک اقتصـاد نوین

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۵۲۹۵-۲۲۹۷

لذت تجـربه پرداخت با زریـن‌پـال
۱۳۹۶/۰۶/۲۵